bjarne

Landsbydag i Skjød den 23. april 2022

Kl. 9 mødes vi til morgenmad i Klubhuset
Kl. 13 er der pølser på grillen med øl og vand

Forslag til forskønnende arbejdsopgaver:
– Skære pilekrat og buske ned langs gadekæret.
– Lave taget ved tribunen (Alex)

– Reparere stormskade på vægge ved tribunen  (Old boys gruppen)
– Tjekke shelter
– Plæneklipper på skråning med ukrudt (Jens)
– Flytte et bord/bænkesæt til legeplads + oprydning af gl. planker ol.
– Flytte bord/bænke fra inter lager til klubhus
– Fjerne gamle bænke ved petanque og/eller sætte nye op
– Fjerne klatrevæg på legepladsen

Hisen SBIF
Erling

Tirsdag d. 15. marts er der Generalforsamling i Skjød Forsamlingshus

Husk at møde op. Læs mere her

Generalforsamling SBIF og Skjød Vandværk

Læs mere her: Generalforsamlinger

Husk tilmelding til spisning.

Generalforsamling Sølsten Vandværk

Der afholdes generalforsamling i Sølvsten Vandværk torsdag d. 17. marts kl. 19.30 i forsamlingshuset.

Skjød julepynter sammen 1. søndag i advendt

Kl. 13 mødes vi ved shelteret og går en tur i skoven for at finde julepynt.
Børn og deres familier skal en tur i skoven og finde pynt til den største juledekoration i Skjød.

Kl. 14 køres pynten til gadekæret, hvor den største dekoration fremstilles.

Kl. 15 er der kaffe på kanden og lidt kage i Forsamlingshuset hvor der vil være varme, julehygge og børnenes juletræ.
Børnene pynter juletræet, der danses og synges om forsamlingshusets juletræ.

Kl. 16.30 går vi ud til gadekærets store juletræ, som tændes og mon ikke julemanden kommer forbi.

Kl. 17 tændes lyset på kirken og der er Luciagudstjeneste.

Kl. 18. Varm suppe i forsamlingshuset kr. 30 inkl. en genstand, husk tilmelding søndag efterrmiddag.

Årets Skjødser bliver kåret efter suppen.

Byrum invitation til indvielse

Loppemarked i Skjød 5. sep.

Klik her for at se mere.

Nyhedsbrev fra Skjød Forsamlingshus

Klik her for at læse nyt fra Skjød Forsamlingshus.

Forsamlingshusets generalforsamling udsættes

Forsamlingshusets generalforsamling onsdag d. 3. marts er udsat til efter sommerferien.
Den ny dato meddeles i næste nummer af Skjød Tidende, som udkommer sidst i maj.

Bestyrelsen i Skjød Forsamlingshus

Vandspild

Der ser ud til at være et ekstraordinært højt forbrug af vand lige nu.
Tjek venligst om der er fejl ved din installation. Der kan være en frostsprængning.
Hvis du finder fejl bedes du kontakte Hammel Vandværk på tlf:. 86 96 10 80