Fælles varme i Skjød?

Skjød undersøger grundlaget for billig fælles varme i landsbyen vær med til at fremskaffe de korrekte oplysninger om varmekilder

På et borgermøde den 10. september i Skjød forsamlingshus orienterede Favrskov Kommune om muligheden for fælles varmeløsning i Skjød, og hvad det vil betyde for varmeregningen.

Beregninger viste, at det kan være gunstigt for ejendomme med oliefyr at skifte til en løsning med lokal fjernvarme også kaldet nærvarme. Da en fælles varmeløsning kan være interessant for mange i Skjød blev det besluttet, at der skal bruges en ny og bedre registrering af varmekilder i de enkelte ejendomme i den centrale del af Skjød. Så kan vi få en bedre beregning af økonomien og belysning af fordele ved en fælles varmeløsning.

Til brug for denne registrering omdeles et spørgeskema til adresser i den centrale del af Skjød også til jer der fik et energitjek. Vi har også brug for jeres hjælp.

Arbejdsgruppen appellerer til at alle vil svare på skemaet så beregningsgrundlaget bliver så virkelighedstro som muligt og siger tak for din hjælp.

Vi håber at hver husejer vil tage sig tid til at udfylde skemaet og returnere det i forsamlingshusets postkasse eller på e-mail: energiskjoed@gmail.com inden den 10. oktober 2014.

På Skjøds hjemmeside www.skjoedby.dk vil gruppen holde dig orienteret om undersøgelsen og fordelene ved en nærvarme løsning i Skjød.

Bor du i Skjød og omegn og vil du være interesseret i muligheden for at være med i et fælles solcelleanlæg vil vi også gerne høre fra dig. Kontakt os på ovenstående mail-adresse.

Med venlig hilsen

Carl Christian Lund, Hans Hansen, Lars Rasmussen, Lise Skou og Hanne Wind-Larsen.

 

 

Der er lukket for kommentarer.