Forsamlingshusets generalforsamling udsættes

Forsamlingshusets generalforsamling onsdag d. 3. marts er udsat til efter sommerferien.
Den ny dato meddeles i næste nummer af Skjød Tidende, som udkommer sidst i maj.

Bestyrelsen i Skjød Forsamlingshus

Der er lukket for kommentarer.