Landsbydag i Skjød den 23. april 2022

Kl. 9 mødes vi til morgenmad i Klubhuset
Kl. 13 er der pølser på grillen med øl og vand

Forslag til forskønnende arbejdsopgaver:
– Skære pilekrat og buske ned langs gadekæret.
– Lave taget ved tribunen (Alex)

– Reparere stormskade på vægge ved tribunen  (Old boys gruppen)
– Tjekke shelter
– Plæneklipper på skråning med ukrudt (Jens)
– Flytte et bord/bænkesæt til legeplads + oprydning af gl. planker ol.
– Flytte bord/bænke fra inter lager til klubhus
– Fjerne gamle bænke ved petanque og/eller sætte nye op
– Fjerne klatrevæg på legepladsen

Hisen SBIF
Erling

Der er lukket for kommentarer.