Gadekæret

Skjøds store Gadekær er nok landsbyens største aktiv i forhold til bevarelsen af det autentiske landsbybillede. Gadekæret i Skjød har altid været byens varemærke.
Med sin beliggenhed i byen, med øen i midten og kirken som baggrund appellerer gadekæret til fantasien.

For os i Skjød er Gadekæret ved den gamle smedje et naturligt opholds- og samlingssted, hvor vi mødes ved mange lejligheder både sommer og vinter.
Ligeledes benytter forsamlingshusets gæster området til at strække ben og få frisk luft mellem middagen og kaffen.

Hammel Kommunes Landsbyråd har i år 2000 i tæt samarbejde med os i Skjød fået udarbejdet en skitseplan for landsbyen. Planen indeholdt blandt andet et projektforslag for Skjød Gadekær. Inspireret af børnenes leg, fiskeri og fodring af ænder, skøjteløb om vinteren og den årlige regatta med kanosejlads på Gadekæret, formåede planen gennem ganske få, enkle midler og materialer at skabe et harmonisk og attraktivt forslag, der sikrede et mere maritimt og intimt miljø i vores lille landsby. Et forslag som beboerne realiserede.

Promenaden langs Bygaden er et flot eksempel på beboernes opfindsomhed for at få gang i byforskønnelsen. Gadekæret fik en promenade og nogle bord-/bænkesæt og der blev plantet træer mod p-pladserne ved Bygaden.
I 2012 blev gadekæret tømt og oprenset for fisk, som stort set kun var karusser.
Bevoksningen omkring gadekæret blev beskåret og vi anlagde et nyt miljøområde på den anden side mod kirken. Her er der også opsat bord-/bænkesæt og man kan grille, hvis man selv medbringer en engangsgrill.
Vi mangler således ikke meget nu, før det hele fremstår smukt og seværdigt.