Landsbyrådet

landsbyraadet

Favrskov Kommune har et landsbyråd, og her er det Hanne Wind-Larsen, der er Skjøds repræsentant.

Hvis du har emner, som du synes, at Hanne skal tage op i Landsbyrådet, kan hun kontaktes på enten telefon 8696 00 37 eller på mail h.windlarsen(at)gmail.com

Du kan læse mere om Favrskov Kommunes Landsbyråd på kommunens hjemmeside ved at klikke her.