Referat fra fællesmøde i Vitten

forsamlingshus  den 12 maj 2014 mellem borgerforeningerne i Skjød, Lyngå og Vitten.

Fra Skød var mødt 4.
Fra Lyngå 2.
Fra Vitten 1.

Mødet var en opfølgning på sidste års møde i Skjød.

KM viste rundt og fortalte om forsamlingshusplanerne samt om planerne uden for og på bymarken.

En opgave alle 3 byer baksede med var stierne.  Der mangler at få beskrivelser af de enkelte ruter tekstet og ligeledes mangler mange aftaler mellem med de enkelte lodsejere. Vi skal regne med at resten af 2014 vil gå med dette arbejde. Landsbyrådet er opmærksom på problemerne og beder til sit næste møde om en 10-liniers redegørelse om status fra hver enkelt landsby.
Det ser ud som om vore fællesspisninger får færre og færre deltagere – . Man kunne ikke umiddelbart fortælle om årsagerne hertil, men det hjælper at knytte en aktivitet til fællesspisningen. Vi skal forsøge at informere hinanden mere og bedre om aktiviteterne i hver by. Bruge hjemmesider bedre samt rundsende info af interesse på vore internetlister. Man kunne bringe info fra de andre byer på vore hjemmesider.
Vi talte om aktiviteter, der kunne være mere fælles – for eksempel har Skjød et Zumba-hold, som godt kunne bruge nogle flere deltagere.
Der var en koncert i Vitten kirke med Hadsten koret – det kunne man for eksempel i Lyngå godt have tænkt sig at deltage i – menighedsrådene informerer vist ikke hinanden!
Af andre aktiviteter kan nævnes:
– endelig kommer cykelstien fra Lyngå til Hadsten – og oven ikøbet i en luxusudgave !
– Skjød er i gang med et projekt om en pænere og bedre adgang til sportspladsen og det nye kunstværk.
– Vitten arbejder med at få lavet en bålhytte på bymarken.Alle byer har haft ”byvandring”.

Skjød vil arrangere en cykeltur rundt til de 3 byer, hvor der undervejs fortælles om det, man kommer forbi. Formentlig en ”næsten heldagstur” med madpakke m.m. Det bliver sikkert en solskinsdag i juni.

Der blev talt om aktiviteter for halvstore børn, som man kunne lave i fællesskab som for eks.:
– PC spillledag sammen
– orienteringsløb med instruks af en kendt og erfaren løber.

Næste gang vil Lyngå invitere.
13.05.14 Kaj Mogensen

Vitten-net og hjemmeside: Jørgen Staun : Joergen.Staun@BEUMERGROUP.COM

Der er lukket for kommentarer.