Samskabelse med borgerbudgettering.

Find sammen og skriv en ansøgning til Landsbyrådet hvor I beskriver processen for hvordan I sammen inddrager byens ungdom og bliver enige om et projekt, som I rigtig gerne vil have i Skjød. Bliver jeres proces valgt får I 50.000 kr. til at realisere det valgte projekt for.

Se på  ansøgnings skemaet og vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er 4. maj 2017. jeg vil gerne vide om Skjød deltager senest den 2. maj inden ansøgningen bliver videresendt. 

Ansøgningen skal sendes til mig inden den 2. maj, så videresender jeg den til Anders, Favrskov Kommune.
Du kan finde ansøgningsskema her: Borgerbudgettering (1)

De pågældende landsbyer, der indsender en ansøgning, bør ligeledes forberede sig på at skulle præsentere, hvordan man vil sikre borgerinddragelsen, på landsbyrådsmødet 1. juni 2017.

Kontakt mig hvis der er spørgsmål og så håber jeg der er nogle unge der vil gå foran. Jeg vil meget gerne være behjælpelig.

Hilsen Hanne Wind-Larsen tlf.:  30 64 65 86 

Der er lukket for kommentarer.