Shelterbyggeri er sat i gang

Byggeriet af Skjød Shelter er sat i gang. Inden vinteren sætter ind, vil der blive etableret adgangsvej fra Skolebakken, som bliver befæstet med stabilt grus.

Efter afsætning af markerings pæle på Skjød Stadion gik M.Frisch i gang med at skrabe mulden væk og gøre klar til det 13 x 13 meter område, hvor selve byggeriet skal opføres. Der bliver også støbt punktfundamenter som skal bære selve pæle konstruktionen af shelter.


Der er sat en ny indvielsesdato til Fredag den 3. Maj 2019 og det
meste arbejde vil blive udført i foråret 2019.

Vi har ved ansøgning af økonomisk støtte forudsat at der bliver udført 140 timers frivilligt arbejde og jeg vil meget gerne høre fra frivillige hjælpere, der vil være med til at hjælpe lidt til.

Med venlig hilsen 
Erling 
Tlf.: 30 26 04 33

 

 

Der er lukket for kommentarer.