Shelter

SBIF arbejder frem mod at få etableret et shelter byggeri med bålplads i 2018.
Byggeriet opføres på Skjød Stadion i det nord-vestlige hjørne, udenfor det aktive spilleområde og tribune.
Ved denne placering opnås en fornemmelse af at være i skoven og naturen, samtidigt med at man ikke er langt fra adgangsveje og øvrige faciliteter.
Målet er at forbedre de rekreative muligheder i området til glæde for børn, unge og voksne. Lokalt vil projektet tilbyde nye faciliteter i forbindelse med arrangementer som “Nat på Stadion”, Byfesten, Sct.Hans, Fugleskydning og lignende sociale arrangementer.
Foruden de lokale fra Skjød, inviterer stedet også andre interessegrupper, som skoleklasser, spejdere og naturelskere, der ønsker et kortere eller længere hvil.
Det nye opholdssted med mulighed for overnatning vil være det naturlige centrum i det stigende behov for et aktivt friluftsliv. Der vil kunne tilbydes overnatning i de 3 shelters til 12 – 15 personer.
Et lignende byggeri er opført ved Årslev, i nærheden af Clausholm Slot i 2014, efter tegninger fra Skov- og Naturstyrelsen. Dog udføres byggeriet i Skjød med tagdækning af Sedum mos (Stenurt).
Under arbejdstitlen “Naturhotel i Skjød” arbejdes der lige nu med at skaffe de nødvendige økonomiske midler og selvfølgelig også med at indhente de nødvendige tilladelser, da der jo skal bygges på kommunalt område.
Ud af det samlede budget på 265.000,- er der allerede givet tilsagn om støtte på 125.000,- fra LAG Randers/Favrskov, som administrerer EU midler. Lokale og Anlægsfonden (LOA) har netop givet tilsagn på yderligere 88.333,-. Desuden er der søgt støtte fra Favrskov Kommune. Der er ingen midler i SBIF´s kasse til et sådant projekt og vi håber på en fuldstændig finansiering udefra. Desuden håber vi på at der, som sædvanligt, er mange aktive, der vil bakke op om projektet ved at tilbyde frivilligt arbejde.
Projektet har opbakning fra de lokale foreninger og inden spades sættes i jorden til April 2018 vil SBIF etablere dialog med naboer og andre interesserede, for at få indarbejdet deres ideer i den endelige udformning. Denne proces sættes i gang ved et planlagt borgermøde i Klubhuset, Torsdag en 5. Okt. 2017 fra kl.19 til 20.