Shelter info møde torsdag den 5/10-17.

Fremmødte: fra Skolebakken Anny Hansen, Birthe Kristensen, Gitte og kim Nielsen.

Fra byen ellers: Hanne og Søren Wind, Calle, Jens i Paradiset og Margueritte.  Ellers var bestyrelsen mødt op men der var afbud ved Lise.

Erling bød de fremmødte velkommen.  Der er lavet et budget på 266.000 Kr. Pengene er næsten i hus. Projektet kan evt. sætte spaden i jorden i marts måned. Hvis alt går efter planen kan der evt. holdes indvielse til arrangementet Nat på stadion sidst i august 2018.

Der er givet en brugsret tilladelse fra Favrskov kommune. De har tildelt 640 m2. nord for klubhuset.

Zonetilladelse er intet større problem.

Byggetilladelsen skal laves senere, når tingene ligger klar. Den skal indeholde alt hvad der skal bruges af materialer og meget mere.

Anny spørger til indsigelser. Der er kommet en fra Kim Nielsen(De grønne busser) Simon Johnsen har også indgivet en, samt Kim og Gitte Nielsen har også indgivet en.

Der bliver snakket hvordan det er muligt at vi kan registrere de folk der besøger Vores shelter. Der bliver foreslået en Q. kode der scannes ved pladsbestilling. Der skal laves en tavle med regler så folk ved hvordan man opfører sig. Det naboerne er nervøse for er: Bliver der fest og farver? Går folk i skoven og bruger det som toilet? Bliver der ødelagt noget? Kan vi holde styr på hvem der benytter det? Hvem sørger for at holde orden? Der kom rigtig mange konstruktive ting vi kan bruge til det videre projekt. Vi skal sørge for at alle de problemer bliver beskrevet, så det ikke bliver problemer. Skal der evt. laves et underudvalg af bestyrelsen i SBIF som bliver et shelter udvalg?

Der skal beskrives: Hvem, hvordan og hvornår skal der vedligeholdes på shelter pladens?

Hvis de opstillede regler og aftaler ikke bliver overholdt? hvad sker der og hvem tager sig af det?

Evt. af skafning af shelter delen?

Der vil blive informeret på hjemmesiden og på Facebook.

Klik her for at se brugsretsaftale med Favrskov Kommune