Innovationshuset 2010

Innovationshuset 2010/Skjød Forsamlings- og Multihus er nu en realitet.

I daglig tale hedder det dog stadigvæk Forsamlingshuset.

Der er gået 2-3 år med snak og ideer til, hvordan vi kunne forbedre forholdene i Skjød Forsamlingshus, og endelig fik vi da i bestyrelsen lavet en tegning til nye toiletfaciliteter. En tegning, som vi alle så kunne blive til virklighed.
Vi indhentede tilbud fra håndværkerne, og vi fik lavet et budget, som lød på 859.000 kr. Vi søgte midler til udførelsen ved forskellige fonde, Landsbyrådet og LAG.

Undervejs ændrede vi projektets omfang til også at omfatte første sal. Efter at toiletterne her var nedlagt, blev der plads til et mødelokale med ovenlysvinduer og synlige bjælker. Adgangen hertil blev også flyttet og en gå-venlig trappe sat op.

Stor var glæden, da Gert Thiede, Gert Frisch og Poul Henrik Vallentin stablede et kæmpe velgørenhedsarrangement på benene. Den 30. maj kunne de tre herrer overføre 54.000 kr. til hjælp til projekt Innovationshuset 2010. Det var – og er – bestyrelsen meget taknemmelige for.

Innovationshuset-St_tter-01

Vi har fået rigtig stor opbakning til udførelsen af det enorme arbejde, det har været at skabe et nyt hus. Der er brugt over 1300 frivillige timer på projektet. Over 60 frivillige personer gav en hånd med. De frivillige hænder har blandt andet udført nedbrydning, bortkørsel af murbrokker, trailertømning, forplejning, slibning, maling, rengøring i huset, rengøring af stole, VVS osv.

Stolevask-01Der har været mange udfordringer undervejs. Som i en hvilken som helst anden ombygning opstod der nye ideer og overraskelser undervejs. Blandt andet fik Bjarne ideen til, at loftet i skænkestuen skulle males, og så skulle der naturligvis også nye lamper op. En almindelig dør blev ændret til en skydedør. Et loft blev hævet. Døre blev malet og meget, meget mere.

Under hele byggeprojektet har det støvet rigtig meget. Lige meget hvor meget vi dækkede af, ja så trængte støvet ind alle vegne, så et stort rengøringsarbejde ligger forude.

Det har for bestyrelsen været en hektisk sommer, og meget af vores fritid er brugt i huset. Vi har haft et rigtig godt samarbejde på kryds og tværs, og der har ikke været nogen sure miner. Selv om vi synes vi har arbejdet hårdt, så har vi bestemt også haft det sjovt. Der var jo fælles aftensmad, da det gik vildest til, og der var ølpauser og kaffepauser. Rigtig mange har kigget ind til os for lige at se hvordan det går, og nogle er endda kommet med både snaps, øl og kage til os, når vi arbejdede. Det er fantastisk med al den opbakning I har givet os.

Som jeg startede med at skrive, så har der gennem 2-3 år været meget snak om projektet. Den største og sjoveste snak opstod, da huset fik en ny farve på facaden. Hold da op, hvor har det givet anledning til mange kommentarer. Nogle kan lide farven, andre bestemt ikke, og så er der dem, der mener, at det vist er en farve man lige skal vænne sig til.

Tak for hjælpen alle sammen.

På bestyrelsens vegne

Henny Josefsen