Historie

Vandværkets historie begynder omkring år 1900. Inden da havde hvert hus og hver gård sin egen brønd.

Det var derfor et stort fremskridt, da Grevskabet på Frijsenborg gav tilladelse til at udnytte kilderne i skovene ved Mosevang. En vindmotor trak vandet fra skoven og op til Skjød by. Når der var stille vejr, betød det, at der ikke blev transporteret noget vand til forbrugerne. Dette medførte, at den siddende bestyrelse besluttede at bore efter vand i nærheden af Skjød Mejeri. Besværlighederne var store, og mængden af vand var for lille. Vindmotoren gik til i en storm og man besluttede derfor at sætte en elektrisk motor op ved kildevældet ved Mosevang.

Senere flyttede man vandværket ned på Granslevvej i nærheden af Bakkely, og her var der rigeligt med vand, og alt syntes godt, lige indtil foråret 1967. Ved et uheld blev vandværket forurenet af ajle. Overfladevand trak ajle med ned i vandbeholderen og vandet blev erklæret sundhedsfarlig af kredslægen.

Citater fra avisartikel omkring problemet: I Skjød får man kaffe direkte fra hanerne, og samtidig bliver man rustrød i ganerne.

Rustrød i ganerne blev man, fordi vandrørene var for dårlige. Vandkvaliteten var af en sådan beskaffenhed, at den opløste rust og aflejringer i gamle rør. Vandværket havde imidlertid ikke råd til at udskifte rørene. Bestyrelsen ville gerne udskifte de gamle rør og talte om, at hver husstand skulle betale 500 kr. til formålet. Dette forslag blev forkastet, da man mente, at 500 kr. var mange penge for enlige og pensionister.

Husmødre hentede vand i nabobyerne, når der var store vaskedag. Toiletkummer og badekar blev brune og umulige at gøre rene. Skulle der bruges vand til madlavning, var det ofte sådan, at husmoderen lod vandet filtrere gennem et viskestykke for herefter at koge det.

Efter mange måneder med ubrugeligt vand blev der koblet et filtreringsanlæg til Skjød Vandværk og vandet blev igen af god kvalitet. Det blev nødvendigt at sætte vandafgiften op fra 15 kr. til 45 kr. i kvartalet.

Tilslutningsafgiften fastsættes til 600 kr. for en almindelig husstand og 1000 kr. for landbrug op til 25 tønderland og 1500 kr. for landbrug over 25 tønder land.

I år 2000, i forbindelse med kloakering af Skjød by, fornyer Skjød Vandværk samtlige rør inden for bygrænsen. Samtidig kortlægges alle rør. Arbejdet bliver delvist udført af frivillige borgere.

Frem til 2002 var vandkvaliteten i Skjød udmærket, men nu konstateres der BAM (pesticider, rester af sprøjtemidler) i vandet, og bestyrelsen forhandler med Hammel Vandværk om levering af vand. Fra den 1. oktober 2003 har Hammel Vandværk leveret vand til Skjød.

Vandværket blev i mere end 30 år passet af Jørgen Jensen, Skolebakken. Stillingen blev nedlagt, da Hammel Vandværk overtog forsyningen.

Lidt fakta:
1927 Der optages et lån på 3900 kr. til betaling af nyt pumpeanlæg.

1937 Kvartalsafgiften til en almindelig husstand er 6,18 kr. Motorpasser aflønnes med 74 kr. årligt.

1948 Motorpasser aflønnes med 240 kr. årligt.

1967 80 medlemmer

1973 Skjød Vandværk overtager vandforsyningen til Kirkeskovvej og Kirkeskovens vandværk nedlægges.

1975 Der bores efter vand på Skolebakken, og vandboringen forsyner vandværket på Glæsborgvej.

1977 120 medlemmer

1992 Tilsynsførende aflønnes med 5000 kr. årligt.

1996 Vandafgiften er 800 kr. årligt og kubikmeterprisen 3 kr.

1998 139 medlemmer

2000 Nye vandledninger i Skjød by

2002 Vandet erklæres for uegnet

2003 Hammel Vandværk overtager forsyningen af vand til Skjød

2004 Vandboringen på Skolebakken forsegles og jorden overdrages til Hammel Kommune.

2010 Der er ca. 155 medlemmer.

2023 Skjød Vandværk sammenlægges med Hammel Vandværk, og er nu nedlagt.