Redaktion

Redaktionen modtager meget gerne din tekst til Skjød Tidende. Du kan skrive om stort set alt, hvad der falder dig ind, bare det har relevans for byen og vores beboere.

 Har du oplevet noget sjovt på en rejse, har du læst en spændende bog, bagt en lækker kage eller har du bare en sjov historie eller et “glimt fra gemmerne”, du gerne vil dele med os andre? Så send en mail til redaktionen på mailto: skjoedtidende(at)gmail.com  

Redaktionen modtager også meget gerne billeder fra byens arrangementer eller andre gode oplevelser du har haft i Skjød. 

Skjød Tidende bringer ikke politiske indlæg og forbeholder sig ret til at afvise et indlæg hvis redaktionen ikke mener det hører til i bladet.

Vi hører meget gerne fra nye beboere i byen og tager gerne imod en lille præsentation og et billede.

Bemærk at billeder kun bringes, hvis der er givet samtykke hertil! Det er fotografens opgave at indsamle samtykke og videregive dette til redaktionen.

Vi modtager helst din tekst og dit billede vedhæftet hver for sig i en mail. Vi arbejder i Google Docs og modtager også gerne filer via Google drev og fotos via Google foto.

Deadline til Skjød Tidende er altid ca 12. Januar, 12. Maj og 12. September.

Deadline fremgår af første side i bladet.

Redaktionen består for tiden af:

Mette Sig Pedersen, lay-out.

Carl Christian Lund

Gitte Jakobsen

Jens Hulgaard

Solveig Johnsen

Jens Bay

Lise Skou

Marguerite Johnsen

Vi glæder os til at høre fra dig.

Når du sender en mail med f.eks. noget tekst eller nogle billeder til dem, så skal [at] erstattes med @.