Skjød Jagtforening Generalforsamling

Skjød Jagtforening afholder sin årlige generalforsamling i Skjød Forsamlingshus
Fredag den 3. februar 2017, kl. 18:30
Mød op til tiden, da vi starter med spisning kl. 18:30 præcis.
Pr. tradition serveres der sild med smør og varme kartofler – derefter medisterpølse med flødestuvede kartofler og der sluttes med kaffe og småkager. I kuvertprisen indgår en snaps og en øl. Efter spisningen afholdes generalforsamlingen.

Kuvertpris: kr. 150,-

Af hensyn til spisningen skal tilmelding foretages til Jens, tlf. 22 83 77 26 eller mail til: skjoedjagtforening@gmail.

Emner der ønskes optaget på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:                
    1. Valg af dirigent

    2. Beretning og regnskab

    3. Valg til bestyrelse (3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant).
        På valg: Gert Frisch, Peter Damsbo og Jens Hulgaard.
        Suppleant: Jesper Eriksen
        Valg af 2 revisorer: Simon Johnsen og Allan Nielsen
   
     4. Eventuelt

Vel mødt !

                 Bestyrelsen

Der afholdes lotteri med mange flotte præmier.
Der er præmie til den jæger der møder med det største antal krageben.
Tag din flotteste råbuk med. Efter fælles afstemning vil årets flotteste blive præmieret. Kriterierne for at deltage er, at råbukken er skudt i Danmark i 2016.
NB: Fredag den 6. februar er sidste frist for betaling af kontingent for 2017.
Medlemskort kan købes ved fremmøde på generalforsamlingen eller der kan indbetales i bank, reg.nr. 3647, kontonr. 3647113710.

Passivt medlemskab koster kr. 120, for år 2017.
Aktive medlemmer bedes medbringe medlemskort.
PS: Husk at oplyse email adresse eller ændringer, eventuelt send en mail til skjoedjagtforening@gmail.com

Der er lukket for kommentarer.