Vil du give en hånd med ved sommerfesten d. 15. august?

Festudvalget til sommerfesten vil i år invitere ikke bestyrelsesmedlemmer til at være med til at sætte et program for dagen.
I erkendelse af at det ikke altid er lige nemt at ramme alle interesser og aldersgrupper, vil vi forsøge at inddrage andre med kreative idéer til at være med til at udvikle sommerfest 2015.
Er du en af dem eller har du bare lyst, så giv os en tilbagemelding til fælles buffeten eller hurtigst muligt med en seddel i forsamlingshusets postkasse, eller direkte til Hanne eller Allan.

På festudvalgets vegne

Hanne Wind-Larsen

Der er lukket for kommentarer.