Status fra Landsbyrådet

Hanne Wind-Larsen giver en status for den seneste tid

Fra mine andre aktiviteter i LAG og Landsbyrådet kan jeg fortælle lidt om hvad der er sket i siden sidst.Landsbyrådet har besluttet, at landsbyer som ønsker det, kan tilkendegive om deres landsby på nuværende tidspunkt ønsker at deltage i et projekt om lokale udviklingsplaner. Jeg har på Skjøds vegne sagt ja til, at vi gerne vil deltage.

Wind-LarsenHanne-01Udviklingen af lokale udviklingsplaner vil ske i samarbejde med landsbyrådet, LAG-Favrskov og landsbyen. Nu kan vi vente spændt på, om der kommer penge til projektet, som på en eller anden måde kan komme os til gode. Jeg er meget spændt på, hvad det kan udvikle sig til for Skjød. Landsbyrådet har sat en proces i gang om formidling og kommunikation. Opgaven er at udforme informations- og kommunikationsmateriale for både intern og ekstern kommunikation for landsbyerne. Vi mangler en hjemmeside om landsbyerne i Favrskov. Også dette projekt forventer jeg mig rigtig meget af. Mange af vores aktiviteter, informationer og tanker vil blive synlige og hjemmesiden forventes at blive bindeleddet mellem landsbyerne, så vi kommer til at stå stærkere sammen.

I LAG kører der et projekt med formålet at analysere og undersøge behovet for en bedre transportdækning i landdistrikterne. Hvordan kan dette behov fremover dækkes bedre, blandt andet ved brug af moderne elektronisk teknik, teletaxier, telebusser, nabo- og fælleskørsel. Disse tiltag vil formentlig langt henad vejen bedre kunne dække morgendagens transportbehov i landdistrikterne end store rutebiler med få faste afgange. I projektet har man set på hvilke mulige tiltag der er for at dække transportbehovet eller rettere, hvordan man med moderne elektroniske medier kan skabe kontakt til brugerne af kollektivtransport. Landsby-pedelordningen er nævnt som en mulig løsning til at løse transportproblemet i landdistrikterne. Delebiler, som praktiseres en del i byerne, blev også nævnt som mulige løsninger og ikke mindst så blev det nævnt, at Midttur burde være mere synlig, så borgerne også ved, at det eksisterer og benytter det.

Til oplysning kan det kort tilføjes, at Midttur er kørsel fra dør til dør i gadeniveau, og adskiller sig fra almindelig taxakørsel ved, at du kan køre sammen med andre. Bilen kan derfor køre en mindre omvej, men du betaler altid kun for den direkte vej. Midttur kan bruges af alle, til f.eks. besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre formål. Turen skal enten have start- eller slutadresse i Region Midtjylland, og I kan maks. være seks personer på samme tur. Når du bestiller en Midttur, får du oplyst, hvornår du bliver hentet. Al kørsel foregår med taxaer, små busser og kørestolsvogne. Der køres alle dage kl. 6.00-24.00, men ikke 24. og 31. december. Du kan læse mere om Midttur på http://www.midttrafik.dk/k%C3%B8replaner/midttur

Nu er Projektet “Favrskovruten” endelig igangsat. Projektet har til formål at gøre det mere attraktivt at bosætte sig og højne kvaliteten i landsbyerne ved at forbedre adgangen og kendskabet til den omliggende natur. For at nå hertil må interesserede i landsbyerne og landdistrikterne bidrage med lokal viden og ønsker til den omgivende natur og til et sammenhængende stinet i Favrskov Kommune.

Dette gøres ved at deltage i registreringen omkring uge 41 sammen med projektleder Lars Andersen fra Laurbjerg og Hanne Wind-Larsen samt andre lokale deltagere.

Projektet går ud på at få kortlagt kommunens nuværende stier og udarbejde forslag til, hvordan de kan suppleres og bindes sammen i et stinet kaldet Favrskovruten.

Jeg hører gerne fra dig om dine stiforslag her i området.

Hanne Wind-Larsen

Der er lukket for kommentarer.