Hvor vil vi hen?

Skjød er tilmeldt et projekt om Udviklingsplaner i Favrskov Kommune

Projekt Udviklingsplaner i landdistriktet er med til at skabe udvikling og bidrage til den fortsatte udvikling og øge bosætningen.

Udviklingsplanen tager udgangspunkt i vores ønsker og vil i løbet af projektet give os værktøjer til at udarbejde en handlingsplan for Skjød.

Vi vil få professionel hjælp fra Landdistrikternes Hus og kommunens planlæggere til udarbejdelse af udviklings- og handlingsplanen.

Udviklingsplanmøde i Skjød.

Skjød var den første landsby som fik besøg af det rejsende hold i “Udviklingsplaner for 20 landsbyer i Favrskov”.

Torsdag den 12. maj 2011 holdt Skjød borgermøde om udarbejdelse af en udviklingsplan. Karsten Gram fra Landdistrikternes Hus holdt oplægget om processen. Her skulle muligheder – ulemper – trusler m.m. defineres.
Undervejs satte 40 skjødser ord på indsatsområder som påvirker udviklingen positivt eller negativt i landsbyen. Det spændende var at 5 gruppers definerede indsatsområder lå meget tæt på hinanden.

Karsten_Gram2Til sidst blev målet nået, hvilket var at få prioriteret ønsker og visioner for landsbyen. Hver deltager fik 3 muligheder for at prioritere forslag “en for i morgen, en for i overmorgen og en for næste uge”.
Prikkerne blev placeret på ganske få områder til forbedringer / aktiviteter, som kan gøre Skjød mere attraktiv at bo i.

Konklusionen er, at der var god deltagelse og enighed om indsatser for Skjød med forskønnelse af området omkring det spændende gadekær som højeste prioritet.

Viljen til at tage fat viste sig allerede samme aften. Tre arbejdsgrupper blev nedsat og man diskuterede forhold omkring gadekæret, som det første indsatsområde.

Skjød venter nu spændt på Karstens sammenskrivning af plancherne til en handlingsplan for det videre arbejde med udviklingen af Skjød til en attraktiv landsby.

Mødet blev holdt i forlængelse af en fællesspisning og der blev arbejdet koncentreret i 2 timer fra kl.19-21.

Foruden Karsten deltog Jytte og Vivi fra Favrskov Kommunes planafdeling. Med planfolkenes tilstedeværelse blev indsats pludselig mere realistisk, når kommunen afsætter ressourcer og deltager, så formodes det, at projektet tages alvorligt.

Som konklusion på mødet kan nævnes, at interesserede fik lejlighed til at samles og ved hjælp af Karsten få sat ord på de ideer og tanker mange har gjort sig. Der blev arbejdet konstruktivt i grupper under kyndig vejledning af Karsten.
Det var en fordel at man var forberedt, måske derfor kunne mødet holdes på 2 timer.

Vh
Hanne

Klik her for at læse Karsten Grams resume fra mødet