Ikke kategoriseret

Program for byfesten d. 22. juni

Klik her for at se program for dagen

Shelter skal indvies med piber og trommer

Indvielse Fredag den 3. Maj 2019 – Kom og se det færdige resultat.
Den officielle indvielse er fra kl. 14 og Borgmester Nils Borring har lovet at komme for at tage det hele i nærmere øjesyn. Desuden kommer der repræsentanter fra tilskudsgivere, entreprenører og frivillige arbejdere.

Kom og få et glas med mens vi “klipper snoren” til et nyt samlingssted i Skjød.
Klokken 16 tænder vi op i det nye bålsted og inviterer alle til at komme med deres mad til grillen. Heidi har lovet at sørge for alt det kulinariske tilbehør og for at købe tilstrækkeligt med drikkevarer.

Vi håber at rigtig mange vil møde op med tallerken, kniv og gaffel og noget til grillen.

Fremtidig booking: Normalt vil der slet ikke være behov for at reservere shelteret til en gang hygge. Såfremt man alligevel gerne vil være sikker på at kunne råde over hele stedet, kan man kontakte SBIF for at meddele de planer og ønsker man har.
Vi indfører det i et booking skema og meddeler de reserverede tidspunkter ud via Facebook og hjemmesiden.

Vi har allerede følgende reservationer: Solveig og Simon Johnsen – Søndag d. 12. Maj, kl.10 – 14 Carsten Timmermann – Søndag d. 9.Juni, kl. 17 – 00 Sct. Hans Børnebål – Søndag d. 23. Juni, kl. 17 – 19 Carsten Kunckel – Lørdag d. 10 August, kl. 14 – 17 Solveig og Simon Johnsen – Fredag d. 23. August, kl. 16 – 22

På vegne af Shelter udvalg og SBIF Erling – mobil 30 26 04 33

Shelteret skyder op i 2019

I starten af februar måned 2019 gik Norwin  https://da-dk.facebook.com/norwindesign/ i gang med at afsætte byggeriet på Stadion.

Den 11. februar så det stadig meget luftigt ud, med kun det bærende skelet oppe, og alligevel virker det tilpas stort og rummeligt.

Ikke så underligt har der allerede været flere, som har
spurgt om det ikke snart kan tages i brug.

Den officielle indvielse afholdes fredag den 3. maj kl. 14.

Så tænder vi for grillen kl. 16 og håber at rigtig mange vil
være med til at invitere hyggen indenfor.

Her ses nogle af de ca. 15 frivillige, der har meldt sig
“under fanerne”. Det gode vejr den 30. marts gjorde ikke arbejdet med
de tunge ege-pæle lettere. Vi skal nok nå at blive færdige til tiden.

På vegne af SBIF – Erling

Shelterbyggeri er sat i gang

Byggeriet af Skjød Shelter er sat i gang. Inden vinteren sætter ind, vil der blive etableret adgangsvej fra Skolebakken, som bliver befæstet med stabilt grus.

Efter afsætning af markerings pæle på Skjød Stadion gik M.Frisch i gang med at skrabe mulden væk og gøre klar til det 13 x 13 meter område, hvor selve byggeriet skal opføres. Der bliver også støbt punktfundamenter som skal bære selve pæle konstruktionen af shelter.


Der er sat en ny indvielsesdato til Fredag den 3. Maj 2019 og det
meste arbejde vil blive udført i foråret 2019.

Vi har ved ansøgning af økonomisk støtte forudsat at der bliver udført 140 timers frivilligt arbejde og jeg vil meget gerne høre fra frivillige hjælpere, der vil være med til at hjælpe lidt til.

Med venlig hilsen 
Erling 
Tlf.: 30 26 04 33

 

 

Landzonetilladelse til shelter byggeriet på Stadion

Klik her for at se landzonetilladelsen

Video fra cykelløb

 

http://favrskov.lokalavisen.dk/nyheder/2018-05-22/-TV-Skj%C3%B8d-festede-med-livemusik-og-top-cykell%C3%B8b-2181919.html

Se video om landsbyerne i Favrskov

https://www.youtube.com/watch?v=C82v4q9WZI0

Hundetræning – så se her.

Klik her for at læse mere om hundetræning.

Yderligere info:
Jens Fogh (Balder,hvid Golden rettriver) Glæsborgvej, Skjød : mobil 23 38 63 68.

Foredrag – Rejsen til Verdens Ende

Rejsen til Verdens Ende – 10.000 km sejltur blandt pingviner, albatrosser, havfugle, hvaler og sæler fra New Zealand over Sydhavet og Ross-havet til Antarktis.


Biolog Hans-Erik Jensen viser billeder og fortæller historier fra 5 ugers skibs-ekspedition i foråret 2017, over nogle af verdens barskeste farvande fra New Zealand til Ross-havet i Antarktis og retur, med stop på de subantarktiske øer The Snares, Auckland Island, Macquarie Island, Balleny Islands og Campbell Island.

 

Se smukke billeder af områdets fugle, hvaler og sæler og naturligvis de fantastiske landskaber og is-formationer i verdens sydligste egne, krydret med historier fra livet på et skib i det ekstreme polarklima, områdets historiske opdagelse og udnyttelse, samt de fremtidige perspektiver med klimaændringer mm.

Foredraget er i Skjød Forsamlingshus mandag d. 19. marts kl. 19.30.

Entre kr. 50 inkl. kaffe og kage.

AFLYST – Effekter til auktion – AFLYST

Effekterne til auktionen på søndag kan ses på dette link:
http://skjoed.app-partner.dk/wp-content/uploads/sites/5/2018/01/Billed-katalog-auktion.pdf

Genstandene vil blive solgt til højst bydende efter frokosten i forsamlingshuset. 

Bemærk at fristen for tilmelding til frokosten er udsat til onsdag