Korte fakta

Miljø
I et ny-renoveret kloaksystem ledes regnvandet tilbage til jorden og spildevandet pumpes til rensningsanlægget i Hammel, så her forurener vi ikke de omgivende vådområder.
Drikkevandet til Skjød kommer fra Hammel i en ny drikkevandsledning.
Der er etableret fælles indkøbsordning af biobrændselspiller til opvarmning. Der er ingen fælles varmeforsyning.

Information
Der er busforbindelse Hammel-Skjød-Hadsten.
Børn og unge tager skolebussen til Hammel og Hadsten.
Den børnevenlige landsby er i vækst og har ledige grunde i udstykningen – Hejnskildevej – centralt ved Gadekæret.
Børnenes legeplads er i trygge omgivelser med mange udfoldelsesmuligheder centralt i landsbyen.
Byen har haft fiberbredbåndsnet siden 2010.

Landsbyliv
Vi har et levende forsamlingshus, som gerne vil være innovativt med moderne IT-faciliteter.
Flere velbevarede firlængede gårde midt i landsbyen.
Med Skjød Tidende, som lokalt udkommer 4 gange årligt, er beboerne altid opdateret på lokale begivenheder.
En opdateret aktivitetskalender på hjemmesiden.
Foreningerne holder fællesråd 2 gange årligt, her aftales og koordineres aktiviteter, og penge fra Landsbyrådet fordeles til landsbyens bedste.
Vi har fællesspisning ca. 4 gange årligt og en årlig høstfest.
Børnene går fastelavnssoldater.
Petanqueturnering.
Kåringen af årets Skjødser under Byfesten.
Børnenes dag.
Sankt Hansbål og udendørs gudstjeneste.
Fugleskydning.
Vi har en årlig fælles landsbydag, hvor Skjød gøres forårsklar.
Sammen tænder vi Skjøds juletræ og lyset på kirken 1. søndag i advent som optakt til julen.

Idræt
Vi har et velfungerede klubhus i forbindelsen med stadion
Idrætsforeningen har sommeren igennem mix-bold for børn og fodbold for oldboys på stadion.
Badminton i vinterhalvåret i Hammel hallerne.
Løbemulighederne er rige, og der er flere, som løber langdistanceløb.
Der er spændende mountainbike ruter tæt på skovene omkring Skjød.
Der er muligheder for at ride i natur og på bane i nærområdet.
Jagtforeningen afholder den årlige og traditionsrige fugleskydning i Bodtofteskoven.
Flere petanquebaner centralt og i forbindelse med klubhuset.

Natur og kulturhistorie
Den regionale cykelrute går gennem Skjød og vores skønne natur. Et ophold ved Gadekæret kan anbefales.
Der er rige turmuligheder i nærområdet, og der er let adgang til rundture i skov, langs mark og på mindre befærdede veje. Skjød ligger tæt på cykelstien ”den gamle jernbane” mellem Silkeborg og Randers.

Skjød befinder sig i spaltedalene – et interessant geologisk landskab.
Sankt Hejnskilde er en gammel helligkilde, der har givet navn til den nyeste udstykning.
Kællingtjørnen er et gammelt sagntræ, som vi skal værne om. Hvis træet fjernes vil en gård i området brænde.
Vi bruger og værner om Gadekæret og gør børnene fortrolige med at færdes ved det våde element.

Afstande til:
Hammel: 7 km
Hadsten: 7 km
Århus: 25 km
Randers: 30 km
Silkeborg: 30 km
Viborg: 46 km