Kontakt

Velkommen på Skjød Stadion

Skjød Borger- og Idrætsforening (SBIF) administrerer området kaldet Skjød Stadion, på vegne af Favrskov Kommune.

Området er på ca. 9.900 kvm. og indeholder boldbaner, klubhus med mødelokale og omklædninger med brus samt petanque bane og parkeringsområde.

 

 

 

Adresse på Skjød Stadion/Klubhuset:  Bygaden 32, 8450 Hammel

CVR nummer på SBIF:  29989613

Bankkonto SBIF:  reg.nr. 6110,  kontonummer  4864 444 657

Mobile Pay SBIF:  38716

Kontakt til foreningen kan ske via formanden:

Erling Stoltze (2018), Kirkeskovvej 15

 

 

 

 

 

 

 

– eller ved at kontakte et vilkårligt medlem af bestyrelsen. Se

http://skjoedby.dk/skjod-borger-og-idraetsforening/bestyrelse/