Generalforsamling i Skjød Forsamlingshus

Skjød Forsamlingshus indkalder herved
til ordinær generalforsamling
2023 i Skjød Forsamlingshus,
onsdag d. 15. marts kl. 19.30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen. På valg er:

                  Gitte Jakobsen (genopstiller ikke)
                  Lissi S Klokmose (genopstiller ikke)

  1. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

              Eva J Pedersen
              Hanne Wind-Larsen
              Lise Skov

  1. Valg af suppleanter. Nuværende suppleanter er:

             Christian Nørgaard (genopstiller ikke)
             Keld Jakobsen

  1. Valg af revisorer. Nuværende revisorer er:

            Bjarne Andersen
            Anna Østergaard Kristensen

  1. Eventuelt

Forsamlingshuset serverer øl, vand samt kaffe og kage til alle fremmødte.

Der er lukket for kommentarer.