Ikke kategoriseret

Landsbydag 2024

Klik her for at se info om dagen.

Forslag til nye vedtægter i Skjød Forsamlingshus

Klik herunder for at se forslag:
Vedtaegter-Skjoed-Forsamlingshus-2024-1.pdf (skjoedby.dk)

Sæt allerede nu kryds i din kalender den 17. januar 2024.

Her vil Rasmus Stagsted komme i forsamlingshuset og fortælle om Fjällräven Polar 2023 eventet op til udtagelse og deltagelse i  en 300 km lang slædetur i det nordligste Sverige sammen med andre unge fra hele verden. 

Vi vil senere komme nærmere ind på arrangementet, men del gerne med kammerater og venner til Rasmus og hvem du ellers tænker vil være interesseret. 

 

Hilsen forsamlingshuset. 

1. søndag i advent i Skjød d. 3. december

Plante-bytte-dag lørdag den 14. oktober kl. 9-12 i domen ved Gadekæret i Skjød


Kom forbi til en kop kaffe og medbring gerne planter fra stuen, staudebedet eller køkkenhaven. 
Når du nu alligevel skal dele dine stauder kan du overveje om det kunne være sjovt at bytte med en ny plante. Har du interessante stiklinger eller plantefrø, så tag dem med til vores tag-selv-bord af et overflødighedshorn af planter og blomster.

Har du ingen planter, så kom forbi alligevel og få ny viden eller del ud af din viden om planternes forunderlige verden. Måske har jeg et figentræ i overskud.
Vi skaber grobund for bio-diversiteten i alle haverne i Skjød.

HUSK VI HOLDER LOPPEMARKED


HUSK VI HOLDER LOPPEMARKED

SØNDAG D. 3.SEPTEMBER

Alle kan være med, og vi sætter vores boder op ved shelteren på stadion
fra kl. 10-16

I 2021 havde vi i Skjød en rigtig god dag med loppemarked rundt i hele byen. Efter evaluering af dagen, er det mit indtryk, at sælgerne gerne vil stå mere samlet. Derfor vil det i år være muligt at samles på Skjød Stadion omkring shelteren. Alle kan være med. Du sætter din bod oppe omkring shelteren. Det koster ikke noget og alt kan sælges lige fra legetøj til mormors gamle syltekrukker, nyopgravede kartofler, møbler du har i overskud og så videre. Så få ryddet ud i gemmerne og lad tingene få nyt liv.

I tilfælde af dårligt vejr, kan der muligvis være et telt på pladsen, men er i skrivende stund ikke fastlagt. Det vil du senere kunne læse på Skjøds Facebook side.

Jeg sørger for, at loppemarkedet bliver synlig i diverse medier.

Tilmeld dig med navn og bod på SMS  20 67 67 69 senest d. 27.8., men gerne før.

Jeg kan ikke det hele, men sammen kan vi alt. Jeg ser frem til, at vi kan få en rigtig hyggelig dag.

Venlig hilsen Henny Josefsen

P.S. Samme dag indvies Streetbasket kl. 10

Offentligt menighedsmøde

Lyngå, Skjød og Lerbjerg Menighedsråd afholder menighedsmøde

torsdag den 15. juni 2023 kl. 19.30 i konfirmandstuen i Lyngå

Menighedsrådets møder er altid åbne, men på torsdag er de tre sognes menigheder i centrum. Kom og få en snak med præsten og menighedsrådet over en kop kaffe med kage. Vi kalder det for et menighedsmøde.

Hør om de ideer vi har om vores kirke og kirkelivet. Har du en mening om kirken? Er der noget der kunne være anderledes? Spørg til budgettet, regnskabet eller andet, som du kunne tænke dig at vide mere om.

Det er din kirke, og det som du kan tilføre den, kan være til stor gavn for kirkelivet i vores sogne. Mød op – vi glæder os til at se dig.

Jeppe Skov-Petersen, formand

Program for Byrumsfest

Klik her for at se program

Bålmad i voksenhøjde

Bålmad i voksenhøjde den 17. maj kl. 17.30 ved shelteret på Stadion.

– Et nyt fællesspisnings koncept, hvor Lund & Westwind står for indkøb og forberedelse, du er med til at lave din aftensmad på gløderne, mens vi hygger os sammen.

– Vi gør klar, og du medbringer eget service.

Tilkendegiv gerne din interesse på sms:  30 64 65 86. Vi vender tilbage med menu og pris, samt tilmelding.

Hilsen Lund & Westwind

Generalforsamling i Skjød Borger- & Idrætsforening 2023

                                                     

Afholdes i Klubhuset v. Stadion
Torsdag d.16. Marts, ca. kl. 19
.

  Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Årsberetning ved formand Erling Stoltze

3) Regnskab ved kasserer Carsten Kunckel 

4) Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg i 2023 er:

Marguerite Johnsen  (ønsker ikke genvalg)

Jakob Mølgaard  (ønsker ikke genvalg)

Alex Pedersen

Carsten Kunckel

Erling Stoltze

Fortsatte medlemmer er: Heidi Fogh og Louise Sevelsted Stærmose

6) Valg af revisorer og revisorsuppleant.

På valg er Troels Thomsen og Sten Rasmussen

7) Eventuelt