Generalforsamling i Skjød Borger- & Idrætsforening 2023

                                                     

Afholdes i Klubhuset v. Stadion
Torsdag d.16. Marts, ca. kl. 19
.

  Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Årsberetning ved formand Erling Stoltze

3) Regnskab ved kasserer Carsten Kunckel 

4) Indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg i 2023 er:

Marguerite Johnsen  (ønsker ikke genvalg)

Jakob Mølgaard  (ønsker ikke genvalg)

Alex Pedersen

Carsten Kunckel

Erling Stoltze

Fortsatte medlemmer er: Heidi Fogh og Louise Sevelsted Stærmose

6) Valg af revisorer og revisorsuppleant.

På valg er Troels Thomsen og Sten Rasmussen

7) Eventuelt

 

Der er lukket for kommentarer.