Tilskud til nedrivning, renovering, fjernelse af skrot og retablering

Favrskov logo

 

 

 

 

Byrådet har afsat 500.000,- kr. i 2014 og 2015 til tilskud til bygningsnedrivninger m.v.

Formålet er støtte forbedring af det fysiske miljø i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune.  

Til hvad kan der søges tilskud?

  • Nedrivning eller renovering af private ejendomme, ubeboede boliger og andre bygninger 
  • Istandsættelse af nedslidte boliger.
  • Opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning eller renovering.
  • Nedrivning af nedslidte boliger.Nedrivning
  • Nedrivning af private erhvervsbygninger (nedlagte erhverv i byer med færre end 3.000 indbyggere). 
  • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme og efterfølgende retablering.
  • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. 

Hvem kan søge?

  • Enkeltpersoner
  • Virksomheder 
  • Foreninger med bopæl eller hjemsted i Favrskov Kommune. 

Tilskud gives efter ansøgning 

Læs mere om ansøgningskriterierne og tidsfrister på www.favrskov.dk under Plan, Byg og Bolig.

Der er lukket for kommentarer.