Vælgermøder i landsbyerne i Favrskov

På Landsbyrådets møde 12. september 2013 blev der orienteret om følgende vælgermøder:

·         Lyngå-Vitten-Skjød er gået sammen om at afholde vælgermøde 21. oktober 2013 kl. 19.00 i Skjød Forsamlingshus.

·         Voldum afholder vælgermøde 30. oktober 2013 klokken 19.00 i Voldumhallen.

·         Søften afholder vælgermøde 4. november 2013 klokken 19.30 i Præstemarkshallen.

·         I Houlbjerg Forsamlingshus afholdes radiotransmitteret vælgermøde 6. november 2013 klokken 17.00-18.00.
P4 Østjylland har inviteret
politikere fra 3 forskellige kommuner og 3 særligt interesserede og/eller kyndige borgere, der kan stille kritiske og konstruktive spørgsmål
til politikerne. (NB det er fortsat ikke helt afklaret, om der er ubegrænset offentlig adgang til dette møde)

Der blev opfordret til deltagelse i de annoncerede vælgermøder.

Der er lukket for kommentarer.