Nyt fra Skjød

Juletræ i Sølvstenskolen

Jeg vil fortælle en lille julehistorie om den nye lærers første juletræsfest for børnene i Sølvstenskole og mødet med en anden kultur i 1913. Historien er ganske sand.

Juletræ i Sølvstenskolen.

Den første jul blev der holdt juletræsfest i skolen. I flere år havde børnene i Sølvsten Skoledistrikt ikke haft fælles juletræ. Nu da de hurtigt skiftende vikarers tid er forbi, og læreren kune tage sin del af arbejdet både før og under festen, fandt beboerne, at børnene burde have juletræ i skolen.

Vi stillede så skolestuen og hele vores lejlighed på nær soveværelset til rådighed for børn og forældre. Et udvalg hvoraf jeg selvfølgelig var medlem tilrettelagde og afholdt festen. Da julelysene var brændt ned, tog børnene fat på dansen og de voksne satte sig til bordene for at spille kort. Kortspillet blev der ikke noget af. Aldrig var der blevet spillet kort om penge i vort hjem (det er heller aldrig senere sket) og mor og jeg kunne heller ikke få juletræ og kortspil til at rime sammen.

Jeg gik derfor ind i stuen, hvor spillet skulle foregå og sagde, at jeg nødigt ville have, at der blev spillet kort. Alle rejste sig straks fra bordene og jeg forstod, at jeg havde krænket dem dybt, – skolen var deres.

Bjarne havde fået en meget alvorlig mellemørebetændelse. Børnene i skoledistriktet havde mæslinger og vi turde ikke lade Bjarne med sin ørebetændelse være inde i stuerne sammen med de øvrige børn. Han var kun inde mens juletræet var tændt. Resten af aftenen var han sammen med Anna Timmermann ”indespærret” i soveværelset.

Der var lange borde og bænke sat ind i stuerne til at drikke kaffe ved. Disse lange borde blev, da de var afdugede, tumleplads for de mindste af børnene. Poderne kravlede op og ned og løb med deres ikke rene støvler hen af bordpladerne, og de løb fra stue til stue.

Da festen var endt, gav vi – mor og jeg- os til at vaske gulve, vægge og døre, vi kunne ikke tænke os at lade vore børn komme ind i stuerne, før disse var gjort ordentligt rene. Var det dumt gjort? Måske. Det blev kendt, hvordan vi havde ”muget ud ” efter gæsterne. Om man grinte af os, eller man harmedes på os, ved jeg ikke.

Dette er et lille uddrag fra den nye lærer ved Sølvstenskole Niels Emanuel Andersens livserindringer. Niels Emanuel Andersen var lærer og boede med sin familie i Sølvstenskole i perioden 1913-1941.

Ved en tilfældighed kom Søren og jeg i snak med barnebarnet til læreren Niels Emanuel Andersen. Han fortalte, at han havde farfarens Livserindring. Vi fik en kopi. I næste nummer af Skjød Tidende vil jeg fortælle lidt mere om dagbogen og hvordan vi fik kendskab til dette historiske og spændende skrift for os der bor i Sølvsten.

Hanne Wind-Larsen

Sall Whisky Distillery åbner

Læs mere på på dette link: http://sallwhisky.com/vi-aabner/

Shelterbyggeri er sat i gang

Byggeriet af Skjød Shelter er sat i gang. Inden vinteren sætter ind, vil der blive etableret adgangsvej fra Skolebakken, som bliver befæstet med stabilt grus.

Efter afsætning af markerings pæle på Skjød Stadion gik M.Frisch i gang med at skrabe mulden væk og gøre klar til det 13 x 13 meter område, hvor selve byggeriet skal opføres. Der bliver også støbt punktfundamenter som skal bære selve pæle konstruktionen af shelter.


Der er sat en ny indvielsesdato til Fredag den 3. Maj 2019 og det
meste arbejde vil blive udført i foråret 2019.

Vi har ved ansøgning af økonomisk støtte forudsat at der bliver udført 140 timers frivilligt arbejde og jeg vil meget gerne høre fra frivillige hjælpere, der vil være med til at hjælpe lidt til.

Med venlig hilsen 
Erling 
Tlf.: 30 26 04 33

 

 

Husk høstfest d. 7 oktober

Landzonetilladelse til shelter byggeriet på Stadion

Klik her for at se landzonetilladelsen

AFLYST – Nat på Skjød Stadion – AFLYST p.g.a afbrændingsforbud.

Så nærmer vi os weekenden på Skjød Stadion.

I år sker det lørdag den 25. august kl. 11.

Programmet starter med at vi mødes og hilser på hinanden.

Derefter vil man få en opgave, som man skal hjælpe med i løbet af weekenden.

Hjemmeværnet vil komme med et nyt program.

Derudover skal der laves mad af en ny kok.

I år vil menuen bestå af vildt kød og hvad kokken ellers finder på.

Hele dagen vil der være bål, hygge/lege og ellers bare afslapning ude i naturen.

Alle er velkommen til at deltage med eller uden børn/børnebørn.

Prisen vil være 50 for børn og 70 for voksne.

Der vil være frokost, aftensmad og morgenmad søndag.

Håber i har lyst og tid til at deltage.

Tilmelding og betaling kan ske til:

Lone             28 94 74 03

Patricia        23 39 70 54

Dorthe         22 83 02 18

Betaling skal ske ved tilmelding via mobilepay.

SU senest den 13. august.

 

Mange hilsner

De unge Mødre

(der er blevet lidt ældre)

Der vil være mulighed for at sætte telt op fra fredag aften.

HUSK TILMELDING TIL Skjød Jagtforening Fugleskydning

Lørdag den 7. juli 2018

Skjødsere over 18 år, der ikke er medlem af jagtforeningen kan også deltage.

Interesserede der vil være med til at hente Kongen, Gert Frisch, mødes ved Skjød Gadekær kl. 0900.

Ca. kl 11 er der indskrivning hvorefter fugleskydningen starter.

Deltagelse, koster 150,- kr. pr. deltager (betales på pladsen).

Middagspause ca. kl. 12.30 til 13.30, hvor der vil kunne købes biksemad, drikkevarer, pølser m.m.

De der ønsker at skyde på fuglen bedes tilmelde sig til Jens på mail: skjoedjagtforening@gmail.com eller på tlf.:       86961150 / 22837726

Video fra cykelløb

 

http://favrskov.lokalavisen.dk/nyheder/2018-05-22/-TV-Skj%C3%B8d-festede-med-livemusik-og-top-cykell%C3%B8b-2181919.html

Skjød bliver centrum for stort, lokalt cykelløb – ”Lindberg Sport – Det Nye Pinseløb”

Mandag den 21. maj 2018 – 2. Pinsedag – bliver Skjød én af hovedattraktionerne i et af landets største og bedste elitecykelløb – det traditionsrige ”Pinseløb” – som er afholdt i Hammel og omegn siden 1975. Cykelløbet hedder i år ”Lindberg Sport – Det Nye Pinseløb”. Læs mere om løbet, og hvad der kommer til at ske på dagen.
”Lindberg Sport – Det Nye Pinseløb”

I vinter blev Borger- og Idrætsforeningen i Skjød kontaktet af Hammel Cykle Klub (HCK), der gik med planer om at ændre ruten for klubbens traditionsrige Cykelløb – ”Pinseløbet”.

Der skulle ske noget nyt med løbet for at gøre det mere sikkert, mere underholdende og lettere at arrangere. En helt ny rute var på tegnebrættet, som leder alle rytterne gennem hovedgaden i Skjød adskillige gange – deraf navnet ”Lindberg Sport – Det Nye Pinseløb”. Lindberg Sport i nabobyen Lyngå er løbets hovedsponsor.

På et møde med SBIF i marts redegjorde HCK for arrangementet. SBIF bakker op og vil gerne være med til at gøre dagen festlig ved gadekæret for borgere og gæster – gerne efter belgisk forbillede, hvor enhver lille cykelbegivenhed er forbundet med fest og farver. 

Om Cykelløbet 

Næst efter Danmark Rundt og Post Cuppen er Pinseløbet i Hammel det største og bedste Cykelløb i Danmark under DCU (Danmarks Cykle Union).  Løbet er for hele den hjemlige, danske cykelelite – fra børneklasserne til de professionelle kontinentalhold i A klassen, der er landets bedste. I alt deltager mellem 700 – 900 ryttere, herunder også gæster fra Sverige, Norge og Tyskland.

Løbet er berygtet for bakken ved Pøt Mølle, der på godt, og mest ondt, har beseglet mange håbefulde cykelrytteres skæbne. I den nye udgave af løbet skal A feltet over den lede bakke hele 9 gange med en samlet løbslængde for topeliten på 130 strabadserende km.

Om Ruten

”Lindberg Sport – Det Nye Pinseløb” køres på en 14,4 km rundstrækning. Felterne starter fra HGF Fodbolds klubhus i Hammel og kører med masterstart til ruten, der begynder ved den røde lade ved Frijsenborg Gods. Som det fremgår af oversigtskortet, vil store dele af den være ensrettet.

Ruten er afvekslende med brede veje, der indbyder til stor fart, smalle snoede veje, hvor der vil være hårde positionskampe, en teknisk meget svær nedkørsel og en modbydelig bakke. Opløbsstrækningen og mål bliver ved den røde lade ved Frijsenborg Gods.

De to absolutte højdepunkter på ruten er Skjød (eneste by på ruten og afløser for Hammel) og Pøt Mølle Bakken.

I Skjød vil rytterne komme susende forbi Gadekæret med 50 – 60 km/t. Samme sted vil der være langningszone (forplejningszone for rytterne) men kun for topeliten.

Vi håber, at der kommer mange, der hepper og skaber stemning omkring gadekæret. I topelitefelterne følges rytterne af servicebiler, så der bliver travlhed, action og masser at se på.

På ”Pøtten” er der traditionelt mange tilskuere, hvor der er mulighed for at komme så tæt på rytterne, at man kan se direkte ind i deres lidende øjne, når de langsomt – og med fråde om munden – kæmper sig op ad bakken.

Som arrangør og løbsansvarlig har Hammel Cykle Klub naturligvis søgt tilladelse til gennemførelse af løbet på ruten hos Favrskov Kommune og Politiet. På selve dagen vil Politihjemmeværnet stå for regulering af trafikken på vegne af politimyndighederne. Derudover vil der være flagposter på ruten, som HCK stiller til rådighed.

Rutekort – ”Lindberg Sport – Det Nye Pinseløb”

Hvordan påvirker cykelløbet Skjød?

På løbsdagen, den 21. maj, vil ruten være i brug i tidsrummet kl. 08.00 – 15.00/ 16.00. De første felter kommer gennem Skjød lidt efter kl. 09.00.

I løbet af dagen sendes 18 – 20 felter ud på ruten, og der vil i kortere tidsrum være op til 5 felter på ruten samtidig – afhængig af tidspunkt på dagen. Da felterne skal køre flere omgange betyder det, at der kommer sammenlagt ca. 80 felter gennem Skjød.

Trafikalt set vil Brundtvej, Bygaden og Glæsborgvej være ensrettede under løbet, og det giver naturligvis lidt besværligheder, men der er ingen, der bliver forhindret i at køre i samme retning som cyklerne, og beboerne i Skjød bliver derfor på ingen måde spærret inde. Men det anbefales, at man kører udenom ruten, hvis man kan, så man undgår at forvilde sig ind i et felt. Skulle det alligevel ske, så træk helt ind til siden og lad rytterne passere.

Ruten gennem Skjød kan ses her:

 

”Lindberg Sport – Det Nye Pinseløb” er et cykelløb på højt niveau, og derfor vil flere af felterne komme gennem Skjød med høj fart. Alle beboere – særligt små børn – opfordres til at færdes omkring hovedgaden med agtpågivenhed, især hvis man kommer fra sidevejene til Bygaden, hvor oversigtsforholdene ikke er alt for gode.

Topelitefelterne vil medbringe følgebiler, så der vil også være en del gennemkørende trafik.

På vej ud ad byen på Glæsborgvej etableres i rabatten i højre side en ”Dropzone”, hvor løbsdeltagerne kan smide deres affald. Hammel Cykle Klub vil fjerne dette og andet affald på ruten, når løbet er forbi.

Der vil være langningszone (til uddeling af forplejning) ved gadekæret, så der henstilles til, at parkeringspladserne foran gadekæret IKKE benyttes af de lokale beboere på selve løbsdagen.

Hammel Cykle Klub vil på dagen opstille skilte, der anviser kørselsretning m.m., og der vil også være flagposter fra Cykle Klubben til stede langs Bygaden.

Forud for løbet omdeler Hammel Cykle Klub flyers med information om løbet til beboerne i Skjød samt beboere langs ruten.

Hvad sker der i Skjød under løbet

SBIF vil gerne opfordre alle til at tage godt imod dette arrangement. Vi tænker at det vil være en lejlighed til at gøre noget nyt og festligt i byen. Mens der knokles på cyklerne kan vi som tilskuere nyde aktiviteterne fra en mageligt tilbagetrukket position på en havestol langs med ruten, eller endnu bedre lige hvor det sker – ved gadekæret. Husk at tage børnene, det gode humør og evt. en klaphat og et flag med

Lørdag den 19. Maj vil der på forhånd blive opstillet en toiletvogn og festtelte på parkeringspladsen ved gadekæret, som selvfølgelig vil være afspærret for anden anvendelse. Teltene kan også anvendes Søndag til Pinse morgenkaffe.

Vi håber at borgerne i Skjød vil tage de trafikale udfordringer med et smil. Hvor der er en vilje er der en vej – selvom den måske lige er ensrettet på dagen.

Mandag den 2. Pinse dag går det så løs. Fra kvart over 9 vil der være en konstant bevægelse af cykler og følgebiler igennem byen. SBIF er på pletten med fadølsanlæg, salg af øvrige drikkevarer, popkorn og lune chips. Omkring frokosttid vil der være gang i pølsegrillen og vi har naturligvis sørget for at der er siddepladser både inde og ude.

Vi har også sørget for at skubbe lidt til feststemningen ved at få musik fra et live orkester. Fra en overdækket trailer vil der blive spillet 2 gange ½ time, første gang omkring kl. 13. Det bliver den i Skjød verdensberømte musiker Jens Bay Madsen, der med sit band ”Taletid” sørger for at gøre os lidt glade med et udvalg af egne og kendte numre fra pop genren. De har lovet ikke at spille øredøvende højt.

Omkring kl. 16 vil den sidste cykel komme forbi og så er det naturligvis op til den enkelte om det hele slutter der. Vi håber i alle tilfælde at dette kan være starten til en årligt tilbagevendende begivenhed og ser frem til at vi tager godt imod dette nye initiativ. Husk at fortælle det til venner og familie.

Starttider – ”Lindberg Sport – Det Nye Pinseløb”

Nedenfor listes felternes starttider. Fra start i Hammel til ankomst i Skjød går der for C klassen ca. 10 minutter og samme klasses omgangstider vil ligge på ca. 21 minutter.

Foran hvert felt vil der være en førervogn. På vognens tag vil der være et skilt, der angiver hvilken klasse, der nu kommer (eller hvilket felt). Førervognen vil under hvert løb køre umiddelbart foran den førende rytter, og dermed bliver det forholdsvist nemt at følge med.

Rytterne i hvert felt har numre på ryggen. Hver klasse har en bestemt nummerfarve. Eksempelvis har Herre A sorte rygnumre. Dette kan også lette opgaven med at følge med.

Tabel med starttider – ”Lindberg Sport – Det Nye Pinseløb”

Starttid Klasse Omgange Distance
Kl. 09.00 U15 – U15P – U17P 3 44 km
Kl. 09.05 U13 – U13P 2 29,8 km
Kl. 09.10 U11 – U11P 1 15,6 km
Kl. 09.35 H60 5 72,4 km
Kl. 09.40 U17 – H70 5 72,4 km
Kl. 09.45 D 6 86,6 km
Kl. 09.52 U19P – Dame A – Dame B 7 100,8 km
Kl. 10.20 H50 6 86,6 km
Kl. 11.35 H40 7 100,8 km
Kl. 11.45 C 7 100,8 km
Kl. 12.05 A 9 130
Kl. 12.20 U19 7 100,8 km
Kl. 12.30 B 8 115,2 km

Vindere af Pinseløbet gennem tiderne

1975 Gunnar Asmussen, Århus 1990 Christian Andersen, Skive 2005 Jacob Nielsen, Glud og Marstrand
1976 Henning Jørgensen, Herning 1991 Sten Sørensen, Århus CK 2006 Allan Bo Andreasen, Team Designa
1977 Allan Jacobsen, Ordrup 1992 Løbet standset af politiet 2007 René Jørgensen, Team Designa
1978 Jan Høegh, Hillerød 1993 Marc Strange Jacobsen, Sorø 2008 Rasmus Guldhammer, Team Designa
1979 Jan Steensen, Skive 1994 Klaus Kynde, Odder 2009 Michael Reihs, Team Designa
1980 Kim Andersen, Professionel 1995 Nikolaj Bo Larsen, Ordrup 2010 Christopher Juul-Jensen,
1981 Johnny Weltz, CC Gladsaxe 1996 Taieb Braikia, Odder 2011 Rolf Nyborg Broge, Blue Water Cycling
1982 Frank Plambeck, Hamburg 1997 Michael Rosborg, Herning 2012 Rasmus Guldhammer, Christina Watches-Onfone
1983 Jørgen Marcussen, Professionel 1998 Martin Kryger, Team Acceptcard 2013 Rolaf Nyborg Broge,
1984 Niels Ole Hald, Hammel 1999 Lennie Kristensen, Team Fakta 2014 Jonas Aaen – Riwal Cycling Team
1985 Kim Eriksen, Professionel 2000 Jacob Gram Nielsen, Team Fakta 2015 Rune Almindsø Andersen, Team coloQuick
1986 Johnny Weltz, CC Gladsaxe 2001 Ari Højgaard, Herning 2016 Jonas Vingegaard, Odder
1987 Ole Eriksen, Næstved 2002 Brian Vandborg, Herning 2017 Nicolai Brøchner, Riwall Platform Cycling Team
1988 Kim Eriksen, Professionel 2003 Morten Christiansen, Glud og Marstrand 2018 ? J
1989 Kim Andersen, Professionel 2004 Jacob Moe Rasmussen, Team PH

 

 

 
Skrevet af Jesper Dannerfjord – HCK og Erling Stoltze – SBIF    

 

 

 

Se video om landsbyerne i Favrskov

https://www.youtube.com/watch?v=C82v4q9WZI0