bjarne

Vandafbrydelse

Onsdag d. 23. oktober vil vandforsyningen fra Skjød Vandværk være afbrudt mellem kl. 12 – 14.

Afbrydelsen skyldes installation af afkalkningsanlæg.

Mvh
Skjød Vandværk

Skjød Jagtforening Fejre 90 års jubilæum med Fugleskydning

Lørdag den 6. juli 2019
i Bodtofte Skov.

 Skjødsere over 18 år, der ikke er medlem af jagtforeningen kan også deltage.

Interesserede der vil være med til at hente Kongen, Brian Nielsen, mødes ved Skjød Gadekær kl. 0900.

Ca. kl 11 er der indskrivning hvorefter fugleskydningen starter.
 


Vi holder middagspause ca. kl 12.30 til 13.30, hvor der vil være helstegt gris med tilbehør, drikkevarer, pølser mm.

HUSK

De der ønsker at skyde på fuglen bedes tilmelde sig til Jens på mail: skjoedjagtforening@gmail.com
eller på tlf.: 86961150 / 20907726

                                 Vel mødt til en festlig dag.

 

Husk at du kan være med til at vælge årets Skjødser på lørdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltager du ikke på lørdag, kan denne kupon afleveres i forsamlingshusets postkasse.

Venlig hilsen
Hanne Wind-Larsen

Program for byfesten d. 22. juni

Klik her for at se program for dagen

Shelter skal indvies med piber og trommer

Indvielse Fredag den 3. Maj 2019 – Kom og se det færdige resultat.
Den officielle indvielse er fra kl. 14 og Borgmester Nils Borring har lovet at komme for at tage det hele i nærmere øjesyn. Desuden kommer der repræsentanter fra tilskudsgivere, entreprenører og frivillige arbejdere.

Kom og få et glas med mens vi “klipper snoren” til et nyt samlingssted i Skjød.
Klokken 16 tænder vi op i det nye bålsted og inviterer alle til at komme med deres mad til grillen. Heidi har lovet at sørge for alt det kulinariske tilbehør og for at købe tilstrækkeligt med drikkevarer.

Vi håber at rigtig mange vil møde op med tallerken, kniv og gaffel og noget til grillen.

Fremtidig booking: Normalt vil der slet ikke være behov for at reservere shelteret til en gang hygge. Såfremt man alligevel gerne vil være sikker på at kunne råde over hele stedet, kan man kontakte SBIF for at meddele de planer og ønsker man har.
Vi indfører det i et booking skema og meddeler de reserverede tidspunkter ud via Facebook og hjemmesiden.

Vi har allerede følgende reservationer: Solveig og Simon Johnsen – Søndag d. 12. Maj, kl.10 – 14 Carsten Timmermann – Søndag d. 9.Juni, kl. 17 – 00 Sct. Hans Børnebål – Søndag d. 23. Juni, kl. 17 – 19 Carsten Kunckel – Lørdag d. 10 August, kl. 14 – 17 Solveig og Simon Johnsen – Fredag d. 23. August, kl. 16 – 22

På vegne af Shelter udvalg og SBIF Erling – mobil 30 26 04 33

Juletræ i Sølvstenskolen

Jeg vil fortælle en lille julehistorie om den nye lærers første juletræsfest for børnene i Sølvstenskole og mødet med en anden kultur i 1913. Historien er ganske sand.

Juletræ i Sølvstenskolen.

Den første jul blev der holdt juletræsfest i skolen. I flere år havde børnene i Sølvsten Skoledistrikt ikke haft fælles juletræ. Nu da de hurtigt skiftende vikarers tid er forbi, og læreren kune tage sin del af arbejdet både før og under festen, fandt beboerne, at børnene burde have juletræ i skolen.

Vi stillede så skolestuen og hele vores lejlighed på nær soveværelset til rådighed for børn og forældre. Et udvalg hvoraf jeg selvfølgelig var medlem tilrettelagde og afholdt festen. Da julelysene var brændt ned, tog børnene fat på dansen og de voksne satte sig til bordene for at spille kort. Kortspillet blev der ikke noget af. Aldrig var der blevet spillet kort om penge i vort hjem (det er heller aldrig senere sket) og mor og jeg kunne heller ikke få juletræ og kortspil til at rime sammen.

Jeg gik derfor ind i stuen, hvor spillet skulle foregå og sagde, at jeg nødigt ville have, at der blev spillet kort. Alle rejste sig straks fra bordene og jeg forstod, at jeg havde krænket dem dybt, – skolen var deres.

Bjarne havde fået en meget alvorlig mellemørebetændelse. Børnene i skoledistriktet havde mæslinger og vi turde ikke lade Bjarne med sin ørebetændelse være inde i stuerne sammen med de øvrige børn. Han var kun inde mens juletræet var tændt. Resten af aftenen var han sammen med Anna Timmermann ”indespærret” i soveværelset.

Der var lange borde og bænke sat ind i stuerne til at drikke kaffe ved. Disse lange borde blev, da de var afdugede, tumleplads for de mindste af børnene. Poderne kravlede op og ned og løb med deres ikke rene støvler hen af bordpladerne, og de løb fra stue til stue.

Da festen var endt, gav vi – mor og jeg- os til at vaske gulve, vægge og døre, vi kunne ikke tænke os at lade vore børn komme ind i stuerne, før disse var gjort ordentligt rene. Var det dumt gjort? Måske. Det blev kendt, hvordan vi havde ”muget ud ” efter gæsterne. Om man grinte af os, eller man harmedes på os, ved jeg ikke.

Dette er et lille uddrag fra den nye lærer ved Sølvstenskole Niels Emanuel Andersens livserindringer. Niels Emanuel Andersen var lærer og boede med sin familie i Sølvstenskole i perioden 1913-1941.

Ved en tilfældighed kom Søren og jeg i snak med barnebarnet til læreren Niels Emanuel Andersen. Han fortalte, at han havde farfarens Livserindring. Vi fik en kopi. I næste nummer af Skjød Tidende vil jeg fortælle lidt mere om dagbogen og hvordan vi fik kendskab til dette historiske og spændende skrift for os der bor i Sølvsten.

Hanne Wind-Larsen

Sall Whisky Distillery åbner

Læs mere på på dette link: http://sallwhisky.com/vi-aabner/

Shelterbyggeri er sat i gang

Byggeriet af Skjød Shelter er sat i gang. Inden vinteren sætter ind, vil der blive etableret adgangsvej fra Skolebakken, som bliver befæstet med stabilt grus.

Efter afsætning af markerings pæle på Skjød Stadion gik M.Frisch i gang med at skrabe mulden væk og gøre klar til det 13 x 13 meter område, hvor selve byggeriet skal opføres. Der bliver også støbt punktfundamenter som skal bære selve pæle konstruktionen af shelter.


Der er sat en ny indvielsesdato til Fredag den 3. Maj 2019 og det
meste arbejde vil blive udført i foråret 2019.

Vi har ved ansøgning af økonomisk støtte forudsat at der bliver udført 140 timers frivilligt arbejde og jeg vil meget gerne høre fra frivillige hjælpere, der vil være med til at hjælpe lidt til.

Med venlig hilsen 
Erling 
Tlf.: 30 26 04 33

 

 

Husk høstfest d. 7 oktober

Landzonetilladelse til shelter byggeriet på Stadion

Klik her for at se landzonetilladelsen